KONSULTACJE SPOŁECZNE W MIEŚCIE I GMINIE KAŃCZUGA

Zasady konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną – bezpośrednio lub pośrednio – skutki proponowanych przez administrację działań.)