Budżet Obywatelski Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2024

Witamy na portalu poświęconym Budżetowi Obywatelskiemu Miasta i Gminy Kańczuga

Wyniki
 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna
  17.07.2023 00:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów
  17.07.2023 00:01
  04.09.2023 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów
  05.09.2023 00:00
  19.09.2023 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów
  03.10.2023 00:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie
  19.10.2023 00:00
  02.11.2023 15:00
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników
  07.11.2023 00:00

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Kańczuga

Ideą Budżetu Obywatelskiego jest realny wpływ mieszkańców na ich otoczenie. Potwierdzają to dane – gdzie z roku na rok jest większe zaangażowanie mieszkańców chcących decydować na co przeznaczyć pieniądze z budżetu Miasta i Gminy Kańczuga przeznaczone na Budżet Obywatelski. Powodów do zaangażowania się w Budżet Obywatelski

Przewidywana kwota przeznaczona na budżet obywatelski w roku 2023 wynosi 210 000,0 zł. (słownie dwieście dziesięć tysięcy złotych), z tym, że kwota zostaje podzielona na części, w następujący sposób: 1) Na I część zostaje przeznaczona kwota do 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla następujących jednostek pomocniczych: Bóbrka Kańczucka, Chodakówka, Lipnik, Medynia Kańczucka, Wola Rzeplińska, Żuklin. 2) Na II część zostaje przeznaczona kwota do 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), dla następujących jednostek pomocniczych: Krzeczowice, Łopuszka Mała, Niżatyce, Rączyna. 3) Na III część zostaje przeznaczona kwota do 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), dla następujących jednostek pomocniczych: osiedla na terenie miasta Kańczuga, Łopuszka Wielka, Pantalowice, Siedleczka, Sietesz”.

Dlaczego warto wziąć udział w budżecie obywatelskim miasta i gminy Kańczuga?

Wspólnie możecie wpływać na Nasze otoczenie!

Trzy
powody

Oddaj swój głos

Aktualny harmonogram

 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna 17.07.2023 00:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów 17.07.2023 00:01
  04.09.2023 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów 05.09.2023 00:00
  19.09.2023 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów 03.10.2023 00:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie 19.10.2023 00:00
  02.11.2023 15:00
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników 07.11.2023 00:00

Zgłoszone projekty